Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Omvendt undervisning

Velkommen til opplegg for Omvendt undervisning!

For elevene på vg3 nærmer arbeidslivet seg. De skal snart stå på egne ben og trenger trening i å forholde seg til kunder og å ta egne avgjørelser. For å øve på dette har vi laget et opplegg som egner seg for Omvendt undervisning.

Gjennom åtte filmer får elevene ulike utfordringer fra fiktive kunder. Meningen er å gi dem troverdig henvendelse fra tenkte kunder. Filmene gir flere spørsmål enn svar - her er det meningen å sette igang tankeprosesser og kreativitet!
 

Lærerveilednningen til opplegget og forslag til oppfølgingsspørsmål ligger tilgjengelig bare for lærere.
Ta kontakt med forlaget dersom du ikke har status som lærer på nettstedet.

 

Migrated