Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Praktisk oppgaveløsing

Praktisk oppgaveløsing består av fire ulike typer oppgavetester. Du må gjerne ta testene flere ganger. Testene kan tas individuelt eller gruppevis.
 

Finn fagordet
Her skal du finne frem til et spesielt fagord utifra det teksten beskriver. Det er viktig at du bruker stor forbokstav på ordet for å få godkjent det som riktig.
 

Knekk koden
Har du kontroll på hva de ulike fargekodene står for? Test deg selv.
 

Quiz m/alternativer
Til hvert spørsmål gis du tre svaralternativer - kun et av dem er riktig!
 

Sant eller usant
Stemmer påstanden om betydning av fagordet?

Migrated