Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Utfordringer

Utfordringene er formulert som tenkte oppdrag fra fremtidige kunder. Hver utfordring har en tittel knyttet til fagteksten, men mange av dem har innhold som er relevant for flere emner. Ordlyden i hver henvendelse er åpen og ment som et utgangspunkt for ulike typer læringsoppdrag eller prøver. Dvs. at den enkelte lærer, gjerne i samarbeid med elevene, selv bestemmer vurderingskriterier,  tidsbegrensning  og oppgaveform etter sitt behov. Som avgangselever skal man snart ut i den virkelige verden og det vil derfor være nyttig å øve seg på hvordan man løser utfordringer man kan komme til å få. Som en grunnregel kan det være greit at eleven ved enhver ny henvendelse må kunne

  • definere           HVA utfordringen går ut på
  • beskrive           HVORDAN en vil løse den
  • begrunne         HVORFOR en anser sin løsningen som god

Utfordringene er ment å være til nytte enten i sin nåværende form eller som inspirasjon til å vekke helt andre ideer.

Migrated