Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Besøkssenter

Jeg har nylig blitt ansatt i en ny vikinginspirert familiepark som åpner dørene for publikum om et halvt års tid. Familieparken vil bestå av et ute område med kopi av et originalt vikinghus, aktivitetsposter, lekeapparater samt et besøkssenter. Besøkssenteret rommer en foajé, et konferanse/undervisningsrom og en kafé.

Jeg henvender meg til deg for å høre om du kan komme med forslag til hvordan vi kan innrede foajeen? Rommet måler 5x9m. Inngangsdøren er plassert midt på den østre langveggen med heldekkende vindusrekker på hver side. Rommet har ingen dører på kortveggene, men to dører på vestre langvegg. Disse dørene er plassert i hvert sitt hjørne, ca 1m fra kortveggene. Mitt ønske er at kortveggene kan benyttes til skiftende utstillinger og faktaopplysninger. Utover det trenger vi en skranke, hylle til opplysningsmateriell og et par små sittegrupper.

Jeg ønsker at du kommer med idéutkast til hvordan dette rommet kan se ut. Det må passe for folk i alle aldre, og kle den vikinginspirerte profilen vår. Alle tekstilene vi benytter skal være i naturmaterialer og kafématen blir basert på ekte råvarer. Moderne møbler kan fungere så lenge de glir inn i helheten og ikke fremstår som kunstige og glorete. Mitt ønske er at du kommer med forslag til fargebruk, materialvalg, møbler, hyller, oppslagstavler og plasseringer. Rommet vil ha grå skiferheller på gulvet, og gråbeiset tretak.

Hilsen Øystein

Migrated