Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Elektriske lyskilder

Jeg jobber som lærer på en videregående skole. Vi skal snart i gang med kapitlet som bl.a. omhandler elektriske lyskilder. Jeg ønsker å få laget en plakat i stående A3-format med en inndeling på seks felt. I disse feltene gir du en kort oversikt over følgende lyskilder: Glødelampe, halogenlampe, lysrør/kompaktlysrør, LED-lys og fiberoptikk. Ha fokus på kort tekst og dekorativ utforming.

Jeg har tro på at elevene mine kan få med seg denne teorien dersom de ser denne plakaten hver dag. Er verdt et forsøk =)

På forhånd tusen takk.

Hilsen Hanne

Migrated