Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Fargetemperatur

Jeg er i ferd med å åpne kafeen Lys og varme i byens nye vitensenter/museum.

Kafeens meny vil jeg trykke i svart/hvitt på et A4 ark. På baksiden ønsker jeg en lett forståelig, fargerik plansje (collage) med ulike faktaopplysninger for kafeens gjester. Menyen og plansjen skal lamineres. Tanken er å fornye faktaplansjene med jevne mellomrom. Den første faktaplansjen skal gi en forklaring på hva RA-indeks og K-verdi (Kevingrader) er.

Husk at dette skal appellere til hele familien og derfor må være fengende og lett oppfattelig. Ikke mye og tung tekst!

Hilsen Casper

Migrated