Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Logo

Jeg har nylig vært med på å etablere en ny hundepark i kommunen der jeg bor. Området ligger i nærheten av et mye brukt turområde og er inngjerdet for at hundene skal få løpe fritt. Parken er ment å være et sted for lek, trening og sosialisering for alle typer hunder. Etter hvert vil vi også prøve å få til arrangementer med f.eks. grilling, hinderløyper, stafetter og andre uhøytidelige konkurranser for hele familien.

Jeg kontakter deg i håp om at du kan lage forslag til en logo for oss. Vi ser for oss at logoen skal bestå av både et symbol, og navnet vårt Holmen hundepark.

Vi ser frem til å høre fra deg =)

Hilsen Trond

Migrated