Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Lys på museum og kunstutstilling

Jeg er nyansatt på et museum i mitt lokalmiljø. På museet stiller vi ut våre egne gjenstander og i perioder gjenstander vi låner fra andre.

Jeg har et spørsmål når det gjelder lyssetting. Hva bør benyttes for å bevare gjenstandene og for å gi et mest mulig naturlig lys? Jeg vet at mange foretrekker LED-lys, men jeg synes ofte dette gir en kald og kunstig fargetone.

Kan du gi meg råd og begrunnede svar?

Hilsen Thomas

Migrated