Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Opphavsrett

Jeg er innehaver av interiørbutikken Hjerterom. Vårt spesialfelt er ulike typer soverom for både barn og voksne. Jeg er i gang med planlegging av temauker for barn der "røvere" skal stå i fokus. Jeg ser for meg en spennende røverhule i vinduet. Har også lyst til å bruke bilder av dette vinduet i annonser. I den forbindelse kunne jeg tenkt meg og ha med Torbjørn Egners røvere Kasper, Jesper og Jonatan i stort format integrert i vindusutstillingen. Hvordan kan jeg på en stilig måte få til dette?

Kan Egners illustrasjoner brukes fritt, eller er de beskyttet av åndsverksloven? Kan du finne ut av dette, pluss lage en idébok på hvordan vi kan skape en skikkelig røverhule?

På forhånd takk!

Hilsen Susanne

Migrated