Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Papir

Jeg driver butikken Frost som fører mye spennende innen glass. Som bakgrunn i vår neste vindusutstilling ønsker jeg å ha hengende, runde skiver (25cm diameter) i flest mulig ulike papp- og papirkvaliteter. Papirskivene skal henge i sen i ulike høyder, og må være to-sidige. Dersom papiret er tynt, så monter det på noe stivere så formen beholdes. Du står helt fritt når det gjelder fargebruk og bearbeiding av skivene, men tapetser noen av dem. Tenk både helhet og variasjon!

Som vedlegg til de ferdige skivene ønsker jeg en enkel oversikt som viser hva du har brukt, og hvordan du har utført arbeidet med hver skive. (Så jeg får tips til senere utstillinger).

Tror dette kan bli bra!

Hilsen Elisabeth

Migrated