Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Plakat

Jeg jobber i Hoppetussa barnehage.

Hvert år arrangerer vi Luciafest for alle barna med foreldre. I den forbindelse ønsker vi å få laget en fin plakat. Du står fritt når det gjelder utforming så lenge teksten "Sankta Lucia" kommer tydelig frem. I tillegg må det settes av et ledig felt der vi kan skrive de opplysningene som trengs i forbindelse med festen.

Vi vil gjerne bruke denne plakaten flere år,  og vil derfor ikke ha annen tekst enn "Sankta Lucia" på selve plakaten.

Lykke til!

Hilsen Sissel

Migrated