Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Produktkart

Jeg jobber på kjøpesenteret Labyrint og har bl.a. ansvar for å fordele og organisere alle utstillingene på senterets fellestorg.

Vi planlegger et nytt utstillingspodie på et av våre torg, og i den forbindelse trenger vi din hjelp. Podiet er 0,60m høyt, og selve utstillingsflaten er 2,20m x 2,20m. Da podiet er frittstående er alle fire sider like synlige. Kan du komme med løsningsforslag på  kombinasjoner av ulike moduler vi kan bruke til å bygge opp podiet med? Selve podiet leveres hvitmalt. Jeg trenger opplysninger om produsent, leverandør, antall moduler, produktstørrelse, produktnavn, leveringstid og totalpris.

Hilsen Gunnar

Migrated