Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Ordliste

A

A-form

er et uttrykk for en komposisjon som er bygd opp som bokstaven A. A-formen kan bidra til en samlende og rolig komposisjon i utstillingen.

A-format

Standardformatene A1, A2, A3 og A4 er formlike. Dette betyr at forholdet mellom sidene er det samme enten det er A4 eller A1. Formatet er utviklet av bildekunstnere som mente at A-formatet var best for øyet. Andre formater er 35x50, 50x70, 70x100 og flere.

Absorbere

betyr å ta oppi seg eller suge opp. Motsatt av å reflektere.

Abstrakt

betyr at noe kan oppfattes fjernt og gjenstandløst. Motsatt av konkret.

Additiv fargeblanding

skjer når lys med ulik farge blandes. Man får da hvitt lys.

AIDA

er et engelsk uttrykk for en firetrinns salgsprosess. AIDA er en forkortelse for Attention (oppmerksomhet), Interest (interesse), Desire (ønske) og Action (handling).

Akantus

er en plante med tykke, flikete blad. Planten vokser i middelhavslandene og ble tidlig brukt som mønster for bladornament.

Akrylmaling

er vannløselig maling for innendørs og utendørs bruk. Akrylmaling har normalt en kort tørketid. Se også Lateksmaling.

Akrylplast

et transparent materiale, det er værbestandig og sterkere enn glass. Akrylplast er lett å skjære og bore i, frese, lime, forme og printe på. Det har samme bruksområde som pleksiglass.

Akse

er den usynlige linjen som deler et format i to likverdige deler.

Aksept

betyr godkjenning

Aksonometri

er en tegnemetode som også kalles isometri eller parallellperspektiv.

Aktiv

betyrå være i bevegelse. Motsatt av passiv.

Akvedukt

ble bygd av romerne for å føre overflødig regnvann fra fjellene til byene.

Alkydmaling

er oljemaling med lynol eller white-spirit som fortynningsmiddel. Alkydmaling med vann som fortynningsmiddel er under utvikling. Alkydmaling har lengre tørketid enn akryl- og lateksmaling.

Analysere

betyr å undersøke, kartlegge.

Antikken

er en historisk epoke som stilmessig deles inn i to perioder: Antikkens Hellas og Antikkens Roma.

Antikva

er skrifter med seriffer.

Appellere

betyr å oppfordre, henvende seg til, kalle på eller rette seg mot. Kan også bety tiltrekning, noe som tiltaler en.

Applikasjonstape

kalles tape som brukes ved folieskjæring

Arbeidstegning

tegner man når man skal konstruere noe som skal produseres.

Archi Cad

er et digitalt 3D tegneprogram

Armert

betyr at noe er forsterket med et annet materiale for å tåle større belastning

Aspekt

betyr synspunkt eller en side av en sak

Assosiasjoner

kan man få når sanseinntrykk eller tanker knyttes sammen og man vet av erfaring at det ene leder til det andre.

Asymmetrisk komposisjon

en to- eller tredimensjonal komposisjon som ikke er symmetrisk, men har likevekt gjennom kompensasjon, enten med farger eller størrelser slik at det blir balanse i komposisjonen.

Audio-Visuell (AV)

AV er en forkortelse for Audio-visuell og brukes i forbindelse med teknisk utstyr som har med lyd og bilde å gjøre.

AutoCad

er et digitalt 3D tegneprogram

B

Bakgrunn

er det materiale, banner, bilde eller lignende som man plasserer bak en utstilling eller gruppe , uansett om det finnes en fast bakvegg eller ikke i utstillingsrommet.

Bakhun

er yttersiden av stammen med bark som blir igjen etter skjæring av trestokken. Bakhun brukes blant annet til skigarder.

Baldakin

kalles et fremspringende tak eller overbygg over butikkhyller eller veggheng, festet til bakvegg eller tak

Banner

I utstillingsdesigns betydning brukes ordet banner om reklamebanner, store bilder, store plakater med eller uten tekst og budskap til et salgsmiljø, messestand eller lignende. Finnes i en mengde ulike kvaliteter. Se også flaggsystem.

Base

kalles foten på en søyle i den greske søyleordenen.

Basilika

er en bygning som ble brukt som rettsbygning i antikkens Roma. Bygningsformen var flerskipet, som dagens kirker. Etter hvert overtok basilikaen rollen som samlingspunkt for de kristne, da bygningene ofte var store nok til å samle mange mennesker.

Blikkfang

kaller man et element i vindusutstillingen som skal trekke til seg oppmerksomhet, fungere som en stoppeffekt og binde utstillingen sammen med valgt tema, sesong eller lignende.

Bold

er engelsk for fet, uthevet skrift.

Brannimpregnert

sier man om et materiale som er behandlet med flammehemmende stoffer.

Briefing

er et engelsk ord og betyr orientering eller underretning.

Bruksperspektiv

betyr at man ser på omgivelser og hendelser for å kunne bruke inntrykkene til en senere anledning.

Brunevarer

er en samlebetegnelse på husholdningsartikler som TV, video/DVD, stereoanlegg osv. Se også hvitevarer.

Brødtekst

kaller man den skriften som størstedelen av teksten i et budskap er skrevet med.

Budsjettramme

betyr at det er satt av et visst beløp til det man mener at utstillingen eller prosjektet skal koste, se også økonomiramme.

Bølgepapp

er en type emballasjemateriell som også kan brukes til utstilling, både som bakgrunn, varebærer eller dekorelement.

C

Candela (cd)

er en betegnelse på hvor mye lys som et stearinlys avgir på en kvadratmeter.

Castingbyrå

er et byrå som skaffer til veie modeller, location og rekvisita til foto, film og reklame.

Chiffon

er en lettvekt-tekstil som lages av silke eller syntetiske fibre. Til tross for at den er meget tynn kan den farges og printes på.

CMYK

står for Cyan, Magenta, Yellow og Key color (sort). CMYK brukes til fargetrykk. Se også RGB og PMS.

Collage

kaller man et bilde som er satt sammen av ulike elementer som utklipp, materialprøver eller lignende til en helhet. En collage kan lages både manuelt og digitalt, og brukes for å visualisere eksempelvis en stemning eller et spesielt uttrykk. Se også Kollasj.

Copyright

er engelsk og betyr at noen har rett til det som er laget, se også Opphavsrett.

D

Definere

betyr å belyse, fastsette, forklare.

Dekoreffekter

kaller man effekter og rekvisitta i utstillingen som skal forsterke et tema. Se også Dekorelement.

Dekorelement

er den dekor eller de rekvisittene i utstillingen som forsterker et tema. Se også Dekoreffekter.

Dekotex

er et tekstilmateriale som brukes til bannere både inne og ute

Destruere

betyr å ødelegge

Det gylne snitt

er et komposisjonsprinsipp som bygger på en matematisk utregning av fokus- eller balansepunktet i en flate.

Det naturlige fargesystem
Dimensjonert

betyr at en gjenstand er avpasset etter størrelse eller vekt.

Dimming

er en gradvis økning eller demping av lysstyrken på en lyskilde.

Disharmonier

er harmonier som ikke passer sammen. Ddet kan være misklang i en melodi eller det kan være farger som ikke oppfattes å passe sammen.

Display

er et engelsk ord og blir brukt i utstillingssamenheng som et uttrykk for ulike stativer, esker med mer som man viser frem produkter med, eksempelvis diskdisplay, gulvdisplay og lignende.

Doodle

kalles en Google-logo som henviser til en dagsaktuell hendelse, spesielle dager og helligdager over hele verden.

Dorisk søyle

er den eldste av søyleordenen fra antikkens Hellas og den enkleste av søylene. Den har ikke base, er litt tykkere nederst enn jonisk og korintisk søyle, og den har et enkelt kapitel som består av enkle elementer oppå hverandre. Den er som oftest kannelert og den virker tett og maskulin.

Downlight

er engelsk og betyr innfelt armatur i vegg eller tak.

Dragere

kaller man aluminiumsprofiler eller andre typer listverk i taket på en messestand.

Dybdevirkemidler

er virkemidler i utstillingen som skaper dybdeeffekter, eksempelvis overlapp, aktive/passive farger m.m.

Dynamisk

er en komposisjon som oppleves som aktiv og som om den er i bevegelse. En dynamisk komposisjon er ofte asymmetrisk.

E

Egypt

er i stilhistorisk sammenheng betegnelsen på en historisk periode som varte i flere tusen år fra ca 3000 – ca 500 f. Kr.

Eksponere

betyr å vise frem eller fokusere på noe

Elementærfarger

kalles de seks fargene som NCS-fargesystem bygger på: de kulørte fargene gul, rød, blå og grønn og de ukulørte fargene hvitt og sort.

Estetikk

Estetikk (fra gresk aisthesis, «sansekunnskap» eller «oppfatning») er et kunstteoretisk begrep som brukes både om «læren om kunnskap som kommer til oss gjennom sansene», og «læren om det vakre og skjønne i kunsten».

Se også: Fargekart, Formgivning

Synonymer: Sansekunnskap

Estetisk

sier man om noe som danner et harmonisk og smakfullt hele.

Etikk

betyr morallære

Etisk

betyr noe som er i overensstemmelse med moral og etikk.

Evaluering

er gjennomgang av valg som har blitt tatt i et oppdrag eller konsept. Dette gjør man for å kunne vurdere om man har gjort det riktige og hvordan man kan gjøre ting bedre.

Event

er engelsk og betyr i utstillingsdesign hendelse, begivenhet, evenement eller arrangement.

F

Fagrelatert

betyr hentydning eller henvisning til et fagområde.

Falset

betyr at bygningsplater er laget slik at de kan overlappe hverandre.

Farao

kalles kongene i det gamle Egypt. De var gudbenådet og var bindeleddet mellom folket og guddommen.

Fargebeskrivelse

er en beskrivelse på hvilke farger med NCS-koder eller produktnavn som skal brukes til et oppdrag eller et prosjekt og hvor de skal brukes. Se også Fargeskjema.

Fargegjengivelse

er en lyskildes evne til å gjengi farger riktig. Se Ra-indeks.

Fargekarakterer

En farges fargekarakter kan beskrives med opplevelsen eller inntrykket av selve fargen.

Fargekart

Oversikt farger

Se også: Estetikk

Fargekart

visuell oversikt med fargeprøver som viser hvilke farger som skal brukes til et oppdrag eller et prosjekt, hvor de skal brukes og betegnes med NCS-koder eller produktnavn. Størrelsen på fargeprøvene bør tilpasses mengden bruk av de aktuelle fargene og materialprøvene. Brukes ofte sammen med materialprøver i et Materialkart.

Fargekontrast

oppstår når man tydelig kan skille farger fra hverandre. De største fargekontrastene får man ved eksempelvis svart mot hvitt eller kalde farger mot varme.

Fargepreferanser

er de individuelle assosiasjoner en spesiell farge gir.

Fargeskapende

betyr hvordan man utrykker seg med farge og hvordan man bruker fargene. Farge blir brukt for estetiske mål, for forskjellige slag av kulturell og religiøs symbolikk, for å gi informasjon av forskjellige slag og for å utforme miljøet.

Fargeskjema

er en oversikt over hvilke farger med NCS-koder eller produktnavn som skal brukes til større oppdrag eller prosjekt, og hvor fargene skal brukes spesifikt. Et fargeskjema skal også innholde glansgrader på maling.

Fargestoff

er stoffer som finnes naturlig i planter, i jord og fjell og hos dyr. Fargestoffer kan også fremstilles industrielt som syntetisk pigment. Se også pigment.

Fargetemperatur

angir hvilken temperatur det er på lyskilden. Se K-verdi og Kelvingrader.

Fiberduk

brukes egentlig til å forhindre ugrass mellom planterader av gartnere, men kan være dekorativ som bakgrunn, romdelere, takstoff og annet. Den er meget tynn, lys og gjennomskinnelig, og finnes i flere bredder. Egner seg godt til scenebruk med farget lys på. Kan kjøpes i gartnerier, landbrukslag eller lignende forretninger. Se også Gartnerduk.

Fiberoptikk

er et optisk system hvor lys ledes gjennom en fiberoptisk kabel som har en kjerne av tynne, bøyelige glass- eller plasttråder. Kabelen er tilknyttet en kraftig lyskilde som finnes inne i en lysgiver. Lysgiveren er selve hjernen i styringen av fiberoptikk, og leveres med forskjellige kapasitet avhengig av hvilket formål lyset er tenkt å ha.

Flaggsystem

er en type banner. Det er en måte å profilere sin bedrift eller sitt budskap på en messestand eller andre arenaer. Det finnes ulike varianter av flaggsystem for innendørs og utendørs bruk i standard- og spesialformater. Se også Banner.

Fleksibel

betyr at noe kan justeres etter behov. Det kan også bety tøyelig.

Flimring

er et fenomen som oppstår i øynene når store kontraster blir stilt opp mot hverandre, eksempelvis en sterk rødfarge mot en sterk grønnfarge.

Fluoriserende

betyr at noe virker som og oppfattes som selvlysende.

FOGA

er varemerket på et messe- og utstillingssystem som blir brukt blant annet på Norges Varemesse i Lillestrøm. Systemet er bygd av aluminiumsprofiler og standard platestørrelser.

Fokusfelt

det område i en butikk som det blir satt fokus på med varer, produkter eller tjenester.

Fondvegg

er en vegg som skiller seg ut fra de andre veggene i rommet. Det kan være malt i en avvikende farge, mønster eller annet som gjør at veggen fremstår som en egen enhet i rommet.

Fonter

er et sett med bokstaver og tegn. Det finnes mange forskjellige fonter eller skrifttyper. Skrifttype eller font er en eller flere skrifter som til sammen utgjør en skriftfamilie.

Forbruker

betyr konsument, kunde eller kjøper

Forbrukeradferd

er hvordan en kunde oppfører seg i forretningen

Fordriver

er en kost med en liten og fin bust.

Form Z

er et digitalt 3D tegneprogram.

Formgivning

Design, i dagligtale betegnelse på estetisk utforming av både dekorative gjenstander og bruksgjenstander der målet er at objektet skal få et tiltrekkende ytre. Men formgivningsprosessen består også av en helhetlig gjennomarbeiding av produktet. Formgivning er etter dagens definisjon brukeranalyse, funksjon, produksjonstilrettelegging, konstruksjon, materialvalg, overflatebehandling og ytre form. Vanligvis menes med formgivning objekter i mindre skala (bestikk, stoler, keramikk, klær, bøker, plakater), men også større eller mobile objekter (gatemøbler, båter, jernbanevogner). Stasjonære objekter og installasjoner i større skala sorterer oftest under begrepet arkitektur. Formgivning kan brukes som betegnelse på planlegging av anlegg i det offentlige rom slik som parker, plasser og torg; i disse tilfellene er det faggrupper som landskapsarkitekter og kunstnere som vanligvis står for utformingen.

Se også: Estetikk, Symmetrisk komposisjon

Forsvinningspunkt

er det punktet i perspektivtegningen hvor alle horisontale linjer som er parallelle med betraktningsretningen møtes på horisontlinjen.

Fotoshoot

er et fornorsket ord som man bruker om selve fotoseansen.

Frilans

betyr at man arbeider for seg selv, man er ikke ansatt i noen bedrift.

Frontbord

kaller man drageren eller listen som binder sammen kortveggene i fronten på en messestand.

Frostet

sier man om en type folie eller annet materiale som ser frostaktig ut.

G

Gartnerduk

brukes egentlig til å forhindre ugrass mellom planterader av gartnere, men den kan være dekorativ som bakgrunn, romdelere, takstoff og annet. Den er meget tynn, lys og gjennomskinnelig og finnes i flere bredder. Egner seg godt til scenebruk med farget lys på. Kan kjøpes i gartnerier, landbrukslag eller lignende forretninger. Se også Fiberduk.

Grotesk skrift

er skrift uten seriffer.

Gruppe

I utstillingssammenheng er en gruppe en komposisjon hvor produktene er plassert slik i forhold til hverandre at de skaper en helhet.

H

Halogenlampe

er en glødelampe som består av en tråd i en kapsel som er fylt med halogengass. Den har lang levetid og gir et klart lys som ikke reduseres stort gjennom hele ærens levetid.

Hammerslagmaling

er en oljebasert maling som kan gi en dekorativ, mønstret effekt på glatte overflater.

Hangline

er metall-lister for oppheng av plakater og bannere. Leveres i sett med topp- og bunnlist.

Hieroglyfer

er det skriftspråket som ble brukt i det gamle Egypt.

Himmelretning

er de fire hovedretningene i verdensrommet og den retningen som viser hvilken vei solen beveger seg. Solen går opp i øst og ned i vest. Solen står høyest i syd.

HMS

står for helse, miljø og sikkerhet, og er en samlebetegnelse på arbeid med helsevern, miljøvern, arbeidsmiljø, sikkerhet og trygghet for ansatte og brukere.

Hobbyplate

er en type plate som er laget av heltre limtre. Brukes ofte til møbelproduksjon.

Horisontal

betyr at noe er vannrett, at noe ligger eller oppfattes liggende rett i forhold til horisonten.

Hurtigskrift

er en skriftmetode som ofte brukes ved plakatskriving i dagligvarehandelen.

Hvitevarer

er en samlebetegnelse på elektriske husholdningsmaskiner som vaskemaskin, oppvaskmaskin, kjøleskap m.m. Se også Brunevarer.

Hvithetslikhet

betyr at hvitheten er lik uansett hvilken kulørtone det er fra fargesirkelen. Hvitheten beregner man med å legge sammen NCS-kodens to første tall med de to siste tallene i tallkodens første del. Eks. S 1020-R50B = 10+20=30. For å beregne hvitheten må vi trekke fra de 30 vi kom frem til da vi la sammen 10 og 20 fra 100 (alltid 100). Altså i dette eksemplet blir hvitheten 70 %.

Høyoppløselig

er en betegnelse som brukes om bilder, grafikk m.m. som har et høyt antall dpi (dots per inch).

I

Idécollage

kaller man en collage som viser oppdragsgiver hva som har gitt inspirasjon til oppdraget og hvilke tanker som ligger bak ideen til løsningsforslaget.

Identitet

er et uttrykk for hvordan en person, organisasjon, gruppe eller bedrift oppfatter seg selv som, og hva man føler tilhørighet til.

Idéskisse

er en tegning eller skisse med løsningsforslag som man skal selge sin idé med. Se også Kundeskisse.

Illuminasjoner

er illustrasjoner, tegninger og mønster rundt første bokstaven i et manuskript fra middelalderen. Motivet var ofte knyttet til innholdet i manuskriptet. Illuminasjonene ble utført av munker i klostrene.

Illusjon

betyr optisk bedrag eller synsbedrag. Man oppfatter for eksempel et bilde som noe annet enn det faktisk er. Man kan skape illusjon av rom med tegneteknikker som eksempelvis perspektiv- og aksonometritegning.

Implementering

betyr gjennomføring av et konsept.

Induksjon

betyr i fargelære fargeforskyvning. Fargen forskyves mot den motsatte eller komplementære fargen. Grått er spesielt utsatt for dette.

Infopunkt

er en plass på standen som naturlig og tydelig utmerker seg som det sted hvor man skal henvende seg. Det kan være at den har en sentral plassering, er ekstra belyst eller utmerker seg på andre måter

Infoskjerm

er en dataskjerm plassert i eller utenfor forretningen hvor kunden kan få mer informasjon om forretningens vareutvalg, identitet, kampanje m.m. Brukes også av turistkontorer, kommuner, organisasjoner m.fl. hvor det er behov for å informere publikum.

Inndragere

kalles produkter som skal "lokke" kundene inn i butikken.

Innovativ

betyr å fornye seg eller lage noe nytt.

Intarsia

er en dekorasjonsteknikk på møbler hvor forskjellige treslag i ulike mønster er innfelt i møbelets overflate.

Integrert

betyr at noe er inkludert eller innebygd.

Intensitet

betyr styrke, glød, heftighet og kraft

Intensjon

betyr hensikt eller mening.

Interaktiv

betyr at brukeren blir stilt overfor ulike valg og innstillinger som påvirker tilførselen av informasjon på en digital skjerm.

Isometri

er en tegnemetode som også kalles aksonometri eller parallellperspektiv.

Italic

er engelsk for kursiv, lett hellende skrift.

J

Jarekant

kalles kantene på gardiner

Jet-snabb

er en spesiell opphengskrok til bruk i utstillinger. Den har en krok i hver ende med en uttrekkbar spiral mellom krokene.

Jonisk søyle

er en del av søyleorden fra antikkens Hellas. Den joniske søylen oppleves som feminin da den er høy og slank med volutter som kapitel. Voluttene ser ut som halvt utrullede pergamentruller. En jonisk søyle har base, er kannelert og ment å sees forfra.

Jute

er et grovt naturmateriale som brukes til eksempelvis klær, møbeltrekk og sekker.

K

K-verdi

er målenheten for en lyskildes temperatur. Se også Fargetemperatur og Kelvingrade.

Kalkyle

kaller man den beregning av kostnader knyttet til et bestemt oppdrag.

Kampanje

kalles den aktivitet hvor det settes fokus på noe spesielt. Det kan være eksempelvis være en reklamekampanje, en holdningsskapende kampanje eller en produktkampanje hvor det rettes søkelys mot et spesielt produkt.

Kampanjemateriell

er trykt eller digitalt materiell i form av plakater, blikkfang, prislapper, flyers m.m. som inngår i en kampanje.

Kampanjeplan

er en plan over en tidsfestet og kortvarig aktivitet for å fokusere å et eller flere produkter eller tjenester.

Kampanjesoner

er de områdene i butikklokalet eller andre steder hvor man fokuserer på gjeldende kampanje.

Kannelert

er søyleskaftene til den antikke søyleorden når den har vertikale riller på søyleskaftet.

KAPA

er produktnavnet på en type montasjeplate for foto, messe og utstillinger. Den består av plastbelagt kartong på begge sider med en kjerne av skumgummi. Den finnes både som ensidig og tosidig, og i mange farger og størrelser.

KAPA-fix

er en KAPA-plate som har et selvklebende stoff for montering av foto eller papir på en eller to sider.

Kapitel

er toppdelen på en søyle

Kelvingrader

målenhet for en lyskildes temperatur. Se også Fargetemperatur og K-verdi.

Kick-off

er engelsk og betyr arrangement som holdes i forkant av noe, for å motivere og inspirere.

Kjørebok

kalles en type dagbok hvor det føres opp hvor mye man kjører i forbindelse med et oppdrag.

Kollasj

er et bilde som er satt sammen av ulike elementer som utklipp, materialprøver eller lignende til en helhet. En collage kan lages både manuelt og digitalt og brukes for å visualisere eksempelvis en stemning eller et spesielt uttrykk. Se også Collage.

Komposisjon

sier man om flere enheter som danner et hele.

Konkret

betyr at noe oppleves som reelt, virkelig og håndfast. Motsatt av abstrakt.

Konsept

er et latinsk ord og betyr idé, modell.

Konseptbygging

er et begrep som omhandler å bygge eller utvikle et konsept utefra bedriftens målsetting og brukernes eller kundenes behov. Se også Konseptutvikling.

Konseptutviklin

er et begrep som omhandler å bygge eller utvikle et konsept utefra bedriftens målsetting og brukernes eller kundenes behov. Se også Konseptbygging.

Kontrast

betyr forskjell mellom to objekter. En kontrast er en motsetning til noe annet. Eksempler på dette er sort mot hvitt, stor mot liten m.m.

Kontrastvirkning

blir det når man stiller farger opp mot hverandre slik at de oppfattes som motsatt av hverandre. Det kan være komplementære farger, kald-varm-kontrast eller lys-mørk-kontrast.

Koordinere

betyr å virke sammen eller samarbeide om et felles mål.

Korintisk søyle

er en del av søyleorden fra antikkens Hellas og den yngste av de tre søyletypene. Den korintiske søylen har et overdådig dekorert kapitel med blant annet akantusblader som går rundt hele kapitelet. Den har også base, er høy og slank og den er kannelert. Ble mye brukt i antikkens Roma.

Krinoline

er et underskjørt av tynne, bøyelige spiler som ble brukt for å gi kjolen en buet og klokkeformet silhuett fra midjen og ned.

Kryssfiner

er en type bygningsplate som er laget av flere lag krysslimte finerflak. Kalles også plywood.

Kulørthetslikhet

betyr at kulørtheten er lik uansett hvilken kulørtone det er fra fargesirkelen. Det er de to siste tallene i NCS--kodens første del som må være like for at det skal være kulørthetslikhet.

Kulørtone

Fargene i NCS Fargesirkel kalles kulørtone

Kulørtonelikhet

betyr at likheten mellom to farger er basert på en og samme kulørtone i fargesirkelen, uansett nyanse.

Kundeskisse

er den tegningen eller skissen med løsningsforslag som man skal selge sin idé med. Se også Idéskisse.

Kvadrant

kalles de delene som hver for seg er ¼ av fargesirkelen.

Kvartstaff

er ¼ av en rundstokk.

L

Laminere

betyr at man forbinder flere lag av materiale med hverandre. Disse lagene kan være av ulike typer, eksempelvis en plastfilm på begge sider av et ark eller en kartong, en glassplate m.m.

Lateksmaling

r vannløselig maling for innendørs og utendørs bruk. Lateksmaling har kort tørketid hvis det er riktig temperatur i rommet. Se også Akrylmaling.

Lavoppløselig

er et begrep som brukes om bilder, grafikk m.m. som har et lavt antall dpi (dots per inch).

Layout

er oppbyggingen og plassdisponeringen av tekst og bilder på eksempelvis en plakat, en banner eller på annet todimensjonalt uttrykk.

LED-lys

LED er en forkortning for Light Emitting Diode. Det er lys som består av en eller flere dioder eller datachip som lyser når den mottar strøm

Location

er engelsk og brukes om steder eller plasser for fotografering.

Loddesnor

er et hjelpemiddel i utstillingsarbeid for å se om noe hengende er i lodd, at det henger rett. Man fester en tyngre gjenstand i enden på en snor og holder den mot det som skal henge rett.

Logg

kaller man en type dagbok hvor man fører inn hva man har gjort til forskjellige tidspunkter og hvor mye tid man bruker på det gjeldende oppdraget.

Logo

er et grafisk uttrykk som kjennetegner forretningen, organisasjonen eller bedriften. Logoen kan også knyttes opp mot og være registrert som varemerke til en eller flere produkter. Kommer fra det engelske ordet logotype.

Lotus

er en plante med en form som ble brukt i utsmykninger i det gamle Egypt, ofte på en søyles kapitel.

Lumen

er målenheten for å avlese en lyskildes lysytelse. Lumen forkortes lm.

Luminans/lysreflektering

er et uttrykk for hvor mye lys en flate reflekterer. Luminans angir hvor mye lys som slipper gjennom eller absorberes av en bestemt flate innen en gitt romvinkel, og indikerer hvor sterk lysstyrke et øye vil oppfatte når det betrakter flaten fra et bestemt punkt.

Luminanskontrast

kaller man kontrastene mellom ulik grad av luminans. Målenheten er candela/m2 og forteller hvor stor lysstyrke som stråler ut av et objekt per kvadratmeter. Luminanskontrast blir også kalt gråtonekontrast. Av alle typer kontraster vi har med hensyn til synet, så er luminanskontrasten den viktigste for dybdesynet og evnen til å fokusere.

Lux

er målenheten for å avlese en lyskildes lysstyrke. En lux tilsvarer en lumen per kvadratmeter. Lux forkortes lx.

Lysfarger

er farger på lyskilder, for eksempel trafikklys eller varsellys hvor man oppfatter fargene når man ser på selve lyskilden. Eller en lyskaster på for eksempel et teater som gir kulørt eller farget lys. Blanding av lysfarger kalles additiv fargeblanding.

Lyskilde

En lyskilde stråler ut synlig lys. Det kan være solen, flammen fra et stearinlys eller et bål eller det kan være en elektrisk lyskilde.

Lysstyrke

betyr hvor mye lys som treffer en flate. Dette måles i lumen/kvadratmeter og har betegnelsen Lux (lx).

Lysytelse

betyr hvor mye faktisk lys en lyskilde avgir. Dette måles i Lumen (lm).

M

Majuskel

kalles stor bokstav i alfabetet, for eksempel A B C D. Kalles også versal.

Marg

er den loddrette linjen hvor en tekstgruppe eller illustrasjon starter og slutter.

Materialkart

er en oversikt over de materialer som skal brukes til et oppdrag. Kombineres ofte med et fargekart.

MDF-plate

er en type trefiberplate med en jevn og glatt overflate som egner seg godt til lakkering og maling.

Merkevare

kaller man en vare eller tjeneste som selges under et innregistrert eller innarbeidet varemerke.

Meshkvalitet

kaller man en hullet bannerduk til utendørs bruk. Den er hullet for at vinden ikke skal få så godt tak.

Middelalder

er en historisk epoke som stilmessig deles inn i to perioder: Romansk og Gotisk.

Minuskel

er en liten bokstav i alfabetet, for eksempel a b c d.

Modul

er et utsnitt, seksjon, del eller bolk av noe.

Molton

er en type dekorasjonsstoff som egner seg godt til trekking av plater m.m.

Møbelplate

er en plate som har en kjerne av sammenlimte trestaver eller sponplate innvendig og et dobbelt overflatelag av tynn finer på utsiden.

Målenhet

kaller man mål som man bruker i tekniske tegninger. Eksempelvis millimeter (mm), centimeter (cm) eller meter (m).

Målestokk

er forholdet mellom en avstand på en tegning og tilsvarende i virkeligheten. For eksempel er 1:20 forminsket 20 ganger i forhold til virkelige mål. Den vanligste målestokken når det gjelder utstillinger er 1:50, 1:20 eller 1:10. Ved bruk av målestokk kan man måle i tegningen virkelige størrelser i forhold til rommet og innholdet i rommet. Man tegner målestokk med en reduksjonsstav eller reduksjonslinjal.

Målformulering

kaller man de ord eller de formuleringer man lager på de mål man forventer man skal oppnå i et oppdrag eller i et prosjekt.

Målgruppe

kaller man en gruppe mennesker som man ser som en enhet eller en gruppe etter lik interesse, lik alder, lik samfunnssituasjon m.m.

Målindeks

betyr en skala for måling av noe bestemt.

N

Navigere

betyr å orientere seg eller finne frem. Ordet er avledet fra de latinske ordene navi (skip) og gere (å lede).

NCS
NCS Fargekropp

er en tredimensjonal modell som ser ut som to kjegler plassert med bunnen mot hverandre. I NCS Fargekropp er alle tenkelige overflatefarger plassert. Med et tenkelig snitt i fargekroppen får man NCS Fargesirkel og NCS Fargetriangel.

NCS Fargesirkel

Fargene i NCS Fargesirkel kalles for kulørtone og er plassert med 10 % forskyvning medsols i forhold til hverandre i en sirkel. De fire kulørte elementærfargene er plassert ved hver sin kvartsirkel og de rene grå fargene ligger i sentrum av sirkelen. Se også wiki.

NCS Fargetriangel

et ett vertikalt snitt gjennom fargekroppen hvor man kan lese av kulørtonens nyanse i en skala, hvor mye svarthet, hvithet og kulørthet det er i kulørtonen. Svart, hvitt og valgt kulørtone ligger i hver sin spiss i triangelen.

NCS, Det naturlige fargesystem

er et fargesystem utarbeidet av Skandinaviska Färginstitutet, Sverige. NCS er norsk standard.

Negativ tekst

betyr lys skrift på mørk bunn.

Nostalgi

er et følelsesladet uttrykk for et tilbakeblikk til tidligere tider.

Nyanse

er graden av en farge, lys eller mørk, avhengig av hvor mye visuell farge (kulørthet), hvithet og svarthet det er i fargen. Nyansen av en farge kan man lese av i NCS fargetriangel.

Nyanselikhet

betyr at svartheten, hvitheten og kulørtheten (fargen ligger på samme plass i triangelen) er lik uansett hvilke kulørtone det er.

O

Obelisk

er en høy, slank søyle av stein med pyramideformet topp. Ble i det gamle Egypt sett på som en hellig stein.

Oktant

kalles de delene som hver for seg er 1/8 av fargesirkelen

Oppdragsbeskrivelse

er en beskrivelse hvor man definerer målgruppen til oppdraget/konseptet. Man skal i tillegg ha med en målformulering, hva det forventes å oppnå med oppdraget/konseptet og hvilke økonomiske, fysiske og praktiske rammer som ligger til grunn for oppdraget.

Opphavsrett

betyr at noen har rett til det som er laget, se også Copyright.

Oppriss

er en tegning som viser veggene i rommet i høydeformat.

Oppsett

er en oversikt over fakta som ligger til grunn for oppdraget.

Ordbilde

er det bilde som fremstår når man setter sammen bokstaver til et ord. Ordbildet skal kunne leses med en gang uten at man skal behøve å stave seg gjennom det.

Organiske former

er bølgende, buede og asymmetriske former som er inspirert av naturen.

OSB-plate

er en type bygningsplate som ligner sponplate med store, synlige spon.

Overflatefarger

er de fargene man ser på en overflate, for eksempel på en veggflate. Overflatefarger blandes subtraktivt, man blander de rent fysisk og man kan ta på fargen.

P

Pakkestand

kalles en stand som man bestiller komplett fra arrangøren av messen. Den innholder som regel bak- og sidevegger og et Frontbord, ofte i et modulsystem av aluminiumsrammer med plater. Se også Systemstand.

Papyrus

er en plante som man lagde papir av i det gamle Egypt.

Parallellperspektiv

er en tegnemetode hvor alle linjer er parallelle. Kalles også aksonometri eller isometri.

Passiv

betyr å ikke være i bevegelse, motsatt av aktiv.

Perforert

betyr at et materiale er gjennomhullet eller gjennomboret.

Permanent

betyr varig eller for bestandig

Persepsjon

betyr hvordan man ser og opplever en farge, uansett lysforhold, struktur eller påvirkning av andre farger.

Perspektiv

er et begrep som brukes om dybdeillusjon og brukes i utstillingsdesign om en tegneteknikk for å skape illusjon av dybde i et rom. Det kan også bety måten man ser noe fra på et bestemt sted, en utsikt eller en visjon. Man bruker også begrepet perspektiv om en ramme man betrakter noe ut fra, eksempelvis utefra historisk perspektiv.

Pigment

er stoffer som finnes naturlig i planter, i jord og fjell og hos dyr. Pigment kan også fremstilles industrielt som syntetisk pigment. Se også Fargestoff.

Pigmentblanding

er det når man blander forskjellige elementærfarger med hverandre. Man får da tilnærmet en svart og grumsete farge. Se Subtraktiv fargeblanding

Plantegning

er en tegning som viser hvordan rommet ser ut ovenfra. En plantegning skal tegnes i målestokk.

Pleksiglass

er et gjennomsiktig materiale som kan erstatte glass. Kan fås i ulike kvaliteter og tykkelser, har stor knusingsmotstand, men kan være utsatt for riper. Brukes mye til skilt, podier, rekkverk, møbler og skillevegger.

PMS

står for Pantone Matching System og er et fargesystem som brukes til grafisk design for trykksaker med mer. PMS brukes for å gjengi en korrekt farge. Se også RGB og CMYK.

Podier

kalles de hjelpemidler man bruker for å lage en gruppering eller en komposisjon i en utstilling med varer. Finnes i mange ulike materialer og størrelser å få kjøpt eller man kan produsere de selv i ønsket materiale.

Pompøs

betyr mektig, storslagen, overdådig og prangende.

Portier

kallerer man et forheng foran en innvendig døråpning.

Porøs plate

er en type trefiberplate som brukes til isolasjon og himlinger. Den benyttes også som utvendig vindtetting og er da asfaltimpregnert.

Power Point

er et digitalt presentasjonsprogram

Prestisje

betyr anseelse eller innflytelse.

Produktkart

er en oversikt over de produkter i form av møbler, utstillingssystemer, varebærere eller lignende som skal brukes til et oppdrag. Må ikke forveksles med varer som skal eksponeres i utstillingen.

Profesjonell

betyr fagkyndig eller korrekt

Profil

er det bilde eller den oppfatning bedriften eller forretningen ønsker at omverdenen skal ha av bedriften eller forretningen.

Profileringsvegg

kalles en vegg i forretningen som profilerer et spesielt varemerke eller forretningens identitet eller profil.

Profilhåndbok

kalles en bruksanvisning for hvordan bedriftens valgte profil skal brukes i markedsføringen av bedriften.

Progresjon

betyr utvikling eller retning

Proporsjon

betyr format, omfang eller en størrelse i forhold til noe

Prosjektbasert

kalles noe som knyttes opp til et spesielt prosjekt.

Prosjektbeskrivelse

er et dokument som beskriver prosjektet eller oppdragets ytre rammer, og sier noe om hvordan oppdraget skal gjennomføres med tanke på tid og det praktiske.

Prototyp

kalles en foreløpig utgave av et produkt før produksjon.

Q

QR-kode

er en applikasjon til smarttelefon eller nettbrett og betyr QR Reader. Appen gjør at man kan lese av koden eksempelvis i en annonse, for å se mer bilder eller video fra avsenderen.

R

Ra-indeks

er målenheten for en lyskildes evne til å gjengi farger riktig. Se Fargegjengivelse.

RAL

er farger som hovedsakelig blir brukt i industrien og til skilter og fasadebokstaver.

Reboard

er en lettvekts, papirbasert, resirkulerbar plate som kan fås i forskjellige tykkelser. Se wiki.

Reclamere

er et latinsk ord og betyr "rope om igjen".

Reduksjonsstav

er en spesiell type linjal som brukes for å gjøre om virkelige mål til mål på tegning, man tegner i målestokk med reduksjonsstaven.

Referat

er notat fra hva som blir sagt i møte eller i dialog med oppdragsgiver.

Reflektere

betyr å speile eller kaste tilbake. Motsatt av å absorbere. Kan i andre sammenheng bety å overveie, tenke etter.

Regular

er normalt stående, ikke uthevet skrift.

Rekvisitter

er tilbehør som forsterker et visuelt uttrykk eller et tema, eksempelvis i en utstilling eller på en scene.

Rekvisitør

er yrkestittelen til den som skaffer til veie rekvisitter eller tilbehør til en teateroppsetning eller lignende.

Relevant

betyr at noe er av betydning eller avgjørende.

RGB

RGB betyr rød, grønn og blå er fargen man ser på en skjerm. RGB farger kan ikke trykkes, men må konverteres til CMYK eller PMS.

Rips

er et syntetisk dekorasjonsstoff laget av rayon. Rips har en strukturert overflate. Rips er også betegnelse på en vevemåte som kalles toskaftsbinding.

Rocaille

betyr klippe eller grotte. Betegnelsen står for den skjellform som er det dominerende stiltrekket i rokokkoen, med asymmetriske skjellignende, organiske former i utsmykningene og svungne former i møblene.

Rollup

er et gulvstativ for banner. Det fungerer som en omvendt rullgardin. Finnes både som ensidig og tosidig.

Rustikk

betyr at noe oppfattes som gammelt og slitt med røffe overflater.

Rytme

i komposisjoner menes en gjentagelse av noe.

S

Sameksponering

betyr å eksponere varer som passer sammen.

Sanserom

er et rom hvor det settes fokus på menneskets ulike sanser.

Sanskrit

er et gammelt indisk språk som i dag blir brukt i religiøs og filosofisk sammenheng.

Second Edition (S)

Når Second edition, som forkortes med bokstaven S, står foran tallkoden betyr det at koden er en Standardisert NCS-kode og at koden er gjeldende i forhold til NCS-språket. Tallkode uten S er en ustandardisert NCS-kode, den er ikke med blant de 1950 kodene som er norsk standard.

Selektere

betyr å velge ut eller sortere

Seriffer

er føttene på antikvaskrift.

Servicegrad

betyr det nivå av service til kundene som en forretning gir. Det kan være personlig betjening, selvbetjening, åpningstider m.m.

Shop-in-shop

et avgrenset område inne i en forretning tiltenkt et spesielt produkt eller en spesiell aktivitet.

Signaturfarge

er fargen en person, kunstner, organisasjon, bedrift eller lignende bruker som kjennetegn, enten i en logo eller på andre måter i virksomheten.

Sketchup

er et digitalt 3D tegneprogram

Skrifttyper

er utseendet til et sett med bokstaver og tegn. Det finnes mange forskjellige skrifttyper eller fonter. Skrifttype eller font er en eller flere skrifter som til sammen utgjør en skriftfamilie.

Soning

av en messestand betyr at men deler inn standen i ulike soner, avhengig av hvilke funksjoner de ulike sonene i standen skal ha. Det kan eksempelvis være kontaktsone, salgs- og demonstrasjonssone eller samtalesone.

Sortimendybde

er de varer innenfor hvert vareslag butikken fører.

Sortiment

kalles de varer eller produkter som en forretning selger, selve vareutvalget.

Sortimentbredde

er de ulike vareslag butikken fører.

Spacing

kalles avstanden mellom bokstavene i et ord. Kalles også sperring.

Spalter

er en måte å dele opp en side på. Blir ofte brukt i dagspressen

Spekter

er oppdeling av elektromagnetisk stråling, eksempelvis fra solen eller fra en annen lyskilde. Spekteret blir synlig når lyset brytes og spaltes opp i alle farger det er satt sammen av, for eksempel i en prisme.

Sperring

er avstanden mellom bokstavene i et ord. Kalles også spacing.

Sponplate

er en type bygningsplate laget av spon som blir presset sammen med limstoffer.

Stabelvarer

kaller man varer som kan stables oppå hverandre, som eksempelvis gensere og håndklær.

Statisk

kalles en komposisjon som oppleves som passiv, den virker stillestående og ubevegelig. En statisk komposisjon er ofte symmetrisk.

Stil

kommer fra det engelske ordet style, som betyr stil, stilart eller kunstretning.

Storformatprinter

er en printer som brukes til å produsere store bannere, flagg, bilder m.m

Strategi

er en plan over de handlinger som skal gjøres for å nå et spesielt mål.

Struktur

Med begrepet struktur menes en overflates oppbygging, sammensetning eller formuttrykk. Se også wiki.

Styling

eller å style er et engelsk uttrykk som i utstillings- og interiørsammenheng brukes om å arrangere eller komponere et miljø.

Subtraktiv fargeblanding

er det når man blander forskjellige elementærfarger med hverandre. Man får da tilnærmet en svart og grumsete farge. Kalles også pigmentblanding.

Svarthetslikhet

betyr at svartheten er lik uansett hvilken kulørtone det er fra fargesirkelen. Det er de to første tallene i NCS-kodens første del som må være like for at det skal være svarthetslikhet.

SWOT

er en forkortelse for S = strenghts (styrker), W = weaknesses (svakheter), O = opportunities (muligheter) og T = threats (trusler). Det er en analysemetode og et verktøy som blir brukt i en identifiserings- eller forbedringsprosess i et foretak.

Symmetrisk komposisjon

En komposisjon som har tyngdepunktet likt på begge sider av et midtpunkt

Se også: Formgivning

Synonymer: Statisk

Synestesi

er et fenomen som oppstår når man blander fargesynet med andre inntrykk eller andre sanser. Kalles i psykologien for kryssansning.

Syntetisk

betyr at et materiale eller noe annet er laget på kunstig eller industriell måte.

Systemstand

kalles en stand som man bestiller komplett fra arrangøren av messen. Den innholder som regel bak- og sidevegger og et frontbord, ofte i et modulsystem av aluminiumsrammer med plater. Se også Pakkestand.

T

Takheng

er blikkfang, plakat eller noe annet som er tenkt å gi informasjon eller skape miljø i forretningen og henger fra tak. Kan lages i mange ulike uttrykk, formater og materialer.

Teambuilding

er engelsk og et uttrykk for å bygge team. Ved teambuilding fokuseres det på samarbeid deltagerne mellom.

Teaterkastere

er en type spotlight som oftest har en større kapasitet enn vanlige spotlights. Brukes på teater, konserter, messestands med mer og plasseres oftest på rigger som henger fra tak.

Tekstur

er en overflates taktile (berørbare) og visuelle, tredimensjonale uttrykk. Begrepet tekstur blandes ofte sammen med begrepet Struktur som kan defineres som materialets, eller en overflatens oppbygging eller sammensetting.

Tematikk

er temaet som behandles i en gitt situasjon.

Tidsrammer

er den tid som er satt av til oppdraget.

Todimensjonal

er høyde og bredde i et format. Kalles også 2D.

Torso

er en byste som ikke har hode, armer eller bein.

Transparent

er et materiale eller en gjenstand som er gjennomsiktig.

Tredimensjonal

er høyde, bredde og dybde i et format. Kalles også 3D.

Trefiberplate

er en type bygningsplate som finnes i hard og halvhard utførelse. Den er glatt på den ene siden og ruglete på den andre siden. Inneholder ikke syntetiske materialer.

Trend

er engelsk og betyr tendens eller utvikling. Den norske betydningen av trend er moteretning.

TurboCad

er et digitalt 3D tegneprogram

Typesnitt

kalles varianter innenfor en skrifttype for eksempel mager, halvfet, fet, normal, smal og bred.

Typografi

er utforming av og behandling av skrift, bokstaver og grafiske elementer i grafisk design.

U

U-form

er et uttrykk for en komposisjon som er bygd opp som bokstaven U, omvendt A-form. Denne komposisjonsformen lager ofte kryssende linjer som kan skape uro i utstillingen.

Universell utforming

betyr at produkter, byggverk og uteområden som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. Et miljø som har universell utforming skal være tilgjengelig for alle.

UV-filter

er filter som finnes i lamper som brukes til gjenstander som kan være ømfintlige for UV-stråling.

UV-stråling

er en forkortelse for ultrafiolett stråling. Det er elektromagnetisk stråling med kortere bølgelengde enn synlig lys.

V

Varebærer

er et podie eller noe annet som brukes til varer i utstillingen for å danne en gruppe eller en komposisjon.

Versal

er en stor bokstav, for eksempel A B C D. Kalles også Majuskel.

Vertikal

betyr at noe er loddrett, at noe henger, står eller peker rett ned eller rett opp.

Visjon

er en forestilling eller et bilde om noe fremtidig, ønsket tilstand eller en drøm å strekke seg mot. Det kan også bety målsetting, eksempelvis hvordan en bedrift ønsker å vise seg frem i markedet.

Visual merchandiser

er et engelsk ord for yrkestittelen til en visuell markedsfører i en forretning eller i en butikkjede. En visual merchandiser lager vindusutstillinger, butikkeksponeringer, kampanjeplaner med mer. Forkortes VM.

Visualisere

betyr å synliggjøre

VM

er en forkortelse for Visual merchandiser, en visuell markedsfører i en forretning eller i en butikkkjede. En VM lager vindusutstillinger, butikkeksponeringer, kampanjeplaner med mer.

Volt (V)

er den elektriske nettspenningen som leder strømmen til lyskilden.

Volumfarger

er fargene som oppstår når lys går gjennom et transparent materiale, for eksempel et glass med en væske i eller en flaske med saft.

W

Wallwasher

brukes når man skal lyssette en vegg fra gulv til tak med en jevn overflate og når man vil gi alle varer på veggen lik prioritet.

Watt (W)

er verdien som forteller hvor mye elektrisk energi som blir brukt per sekund av en lyskilde.

Workshop

er engelsk og et uttrykk for en samling hvor deltagerne er aktivt med på å utforme samlingens innhold og resultat.

Ø

Økonomiramme

er det beløp som er satt av til det man mener at utstillingen skal koste, se også budsjettramme.

Øystand

er en standsform som er åpen mot publikum i alle retninger. Ligner ellers åpen stand da utstilleren som regel bygger standen med eget utstillingssystem.

Å

Åndsverk

betyr at noen har laget noe som er dens eget. Det kan være et litterært verk, et kunstverk, et musikkstykke eller lignende.

Åpen stand

er et uttrykk som blir brukt ved bestilling av standsareale for bygging av stand med eget design, utstilleren har med seg alt som trengs for å bygge selve standen.

Migrated