Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Utstillingsdesigneren

Omslag Utstillingsdesigneren
Omslag Utstillingsdesigneren

Utstillingsdesigneren er et læremiddel for Vg3 Utstillingsdesign og bygger på kompetansemålene i læreplanen for utstillingsdesignfaget, videregående trinn 3. Læremidlet er todelt og består av en lærebok og et nettsted som gjensidig utfyller hverandre. Pensum dekkes av disse mediene til sammen. Læremidlet er en naturlig fortsettelse og har en relevantbetyr at noe er av betydning eller avgjørende. progresjonbetyr utvikling eller retning fra læremidlet for Vg2 Interiør og utstillingsdesign, men har større fokus på praktiske og prosjektbaserte oppgaver for i størst mulig grad å være yrkesforberedende.


Læreboken tar for seg yrkesteorien i forbindelse med utstillingsoppdrag, idéarbeid og farger, ulike typer belysninger og materialer til bruk i utstillinger, og arbeidsmåter i forbindelse med dette. Videre tar boken for seg grafisk profilering og teorien i det praktiske arbeidet med vindusutstillinger, butikkeksponeringer, konseptutvikling, kampanjer og kampanjeplanlegging. Innføring i arbeid med design og montering av messestander og transportable messesystemer utdypes, og opplevelsesrom, museumsutstillinger, kulisser til scene og ulike former for stylingeller å style er et engelsk uttrykk som i utstillings- og interiørsammenheng brukes om å arrangere eller komponere et miljø. og events blir grundig omtalt. Fagteorien presenteres i selvstendige moduler og med kompetansemål knyttet til tematikken i hvert kapittel. Boken inneholder begrepsforklaringer og tips og er rikt illustrert. Den delen av pensum som dekker visuell presentasjon, stil, trender engelsk og betyr tendens eller utvikling. Den norske betydningen av trend er moteretning. og tema, sammen med presentasjon av yrkesmuligheter, oppgaver, ordliste, wiki, forum og blogg, ligger her på fagsiden.

Det er Britt-Marie Forsberg Glomsrud som er forfatter av læreboka. Med seg i den digitale ressursen har hun Sigrun Gilje Hindal som har laget oppgavene.

Migrated