Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Din CV

En CV er en forkortelse for Curriculum Vitae som betyr en kort beskrivelse på hvem du er og hva du har gjort. En CV lager vi for å fortelle om våre studier og hvilken arbeidspraksis vi har når vi skal søke en jobb. Du kan også fortelle om spesielle interesser du har eller noe spesielt du har vært engasjert i eller fått erfaring med.

En CV skal være et vedlegg til selve jobbsøknaden og disse skal utfylle hverandre. Å lage en CV kan gjøres på mange, ulike måter, både formelt og uformelt. En CV kan lages på papir og den kan lages digitalt. Det viktige er at du blir lagt merke til og at informasjonen om deg kommer tydelig frem. Lag gjerne en personlig vri på CV en, slik at den lett kan huskes. En CV skal være oversiktlig, ryddig og lett å lese. Det kan også være lurt å tilpasse en CV til den jobben du søker. En CV bør ikke være på mer enn høyst to sider. Du bør starte med det du nylig har gjort både når det gjelder studier og arbeidspraksis, slik at CV:n viser en omvendt kronologisk rekkefølge. Du bør starte med personlige data som navn, adresse, fødselsdato, sivilstand og e-postadresse. Om du skriveren CV på flere sider, bør du gjenta navnet øverst på hver side. I neste punkt på CV en fører du opp din formelle utdanning. Skriv utdanning og eksamener i omvendt rekkefølge, den siste utdanningen øverst og den eldste sist. Gi gjerne en kort beskrivelse på hva dine utdanninger innebærer, også innhold i hovedoppgaver eller prosjektoppgaver som kan være relevantbetyr at noe er av betydning eller avgjørende. for den jobben du søker. Vær kortfattet og klar både når det gjelder innhold og hvilke tidsrom det gjelder.

Se hva rekrutterere mener om CV:

Arbeidserfaring er ditt neste punkt på CV en. Her skal du skrive hva du har arbeidet med og hvilke ansvarsområden du eventuelt har hatt. Skriv det siste arbeidsstedet først og tidspunkt for det. Samme fremgangsmåte som for utdanning med det siste først og det første sist. Ta gjerne med eventuelle sommerjobber og andre jobber som du har hatt ved siden av studier. Militærtjeneste bør også føres opp her. Hvis du har annen erfaring innen eksempelvis frivillig organisasjon eller annet tillitsverv kan det være interessant for en arbeidsgiver å få greie på. Også hvis det er noe som du har vært spesielt opptatt av under en periode, eksempelvis trenerrolle i et idrettslag eller lignende.

Du bør også skrive hvilket morsmål du har og hvilke språk du kan. Her bør du skrive om du behersker språk du kan skriftlig eller muntlig eller begge deler, du bør skrive på hvilket nivå du befinner deg med det aktuelle språket. Det er også viktig for en mulig arbeidsgiver å vite hvilke datakunnskaper du har. Her kan du skrive om de ulike programmene som du behersker. Hvis det er spesielle fritidsinteresser som kan være relevante for den jobben du søker, bør det skrives noe om. Her er det viktig å være kortfattet og ikke ha for lange utlegninger om det.

Det er viktig å vise frem referanser til personer som kan fortelle litt om deg og hvordan du har fungert på tidligere arbeidssted eller skole. Dette kan være en tidligere arbeidsgiver eller kollega, lærer eller en veilder eller andre du har arbeidet sammen med. Husk å spørre på forhånd om det er greit at de er referanse for deg. Alle referanser skal noteres med tittel, navn og telefonnummer.

Gjør søknaden personlig og interressant slik at den som tar imot den, husker din søknad blant mange andre. Man kan eksempelvis lage en egen mappe som man enten har tegnet, malt eller dekorert på en slik måte at noe av dine interesser eller personlighet kommer frem. Eller som en norsk designstudent gjorde: hun lagde en sjokoladeplate med teksten "Charlotte Olsen, 100% raw talent" på emballasjen som en del av hennes avgangsoppgave ved et universitet i England. Hun ble nedrent av forespørsler fra arbiedsgivere, oppdragsgivere og utenlandske aviser som har skrevet om henne og ville gi henne jobb! (Kilde Aftenposten). Så bruk fantasien og din kreativitet når du søker jobb eller oppdrag!

Når CV en er sendt bør du kontrollere post og e-post ofte, og være tilgjengelig på telefon. Hvis du ikke har hørt noe etter en til to uker etter søknadsfristens utløp, kan du ta kontakt.

Jobbsøknaden:

Migrated