Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Veiledning til gjennomføring av et utstillingsoppdrag

Ved et eksempel på definisjon og analyse av et utstillingsoppdrag, gis nedenfor noen viktige punkter for
gjennomføring av et utstillingsoppdrag. Eksemplet som nevnes er i en bilforretning med verksted og delelager. Oppdraget skal utføres av en utstillingsdesigner som arbeider frilans. Utstillingsoppdraget går ut på å lage en
vindusutstilling i tilknytning til verkstedet og delelageret. Bilforretningen er høyprofilert og de har valgt å ha en liten shop-in-shopet avgrenset område inne i en forretning tiltenkt et spesielt produkt eller en spesiell aktivitet. med salg av bilrekvisita inne i kundemottaket til verkstedet. I tilknytning til dette område finnes et utstillingsvindu hvor kunden ønsker en utstilling av varer fra delelageret og bilrekvisita. Utstillingsvinduet er plassert ved siden av inngangen til kundemottaket. Utstillingsområdet må først måles opp og analyseres. Noen spørsmål må stilles:
Hvor mye plass er det i dybden, fra glassrute til bakvegg?
Hvor bredt er utstillingsvinduet?
Hvor høyt er det?
Finnes det noen bakvegg bak utstillingen?
Finnes det noe å henge i fra tak?
Finnes det noen belysning? Og hvordan er de i så fall plassert?
Hva består bunnen i utstillingsvinduet av?
Hvor står betrakteren av utstillingsvinduet?

Verkstedet er knyttet opp mot en bilimportør i Oslo, og denne sender ut kampanjematerieller trykt eller digitalt materiell i form av plakater, blikkfang, prislapper, flyers m.m. som inngår i en kampanje. flere ganger i året
som verkstedet skal bruke i butikken. Det er viktig å spørre kunden om dette materiellet og at man får tilgang til
det for å kunne planlegge utstillingen. Plakater og brosjyrer som understøtter temaet gjør at utstillingen oppfattes
som en helhet, sammen med resten av kampanjemateriellet.

Utstillingsoppdraget defineres og analyseres som en vindusutstilling med tema HØST med produkter som er
knyttet opp mot dette. Bilimportøren har sendt plakater med bilder på dekk og fargene går i sort og gult. Det er
naturlig å holde seg til de fargene som finnes i plakaten. Det er mørketid i vente og usikre veier, refleksvester og
dekk er hovedproduktene i utstillingen, sier kunden. De ønsker seg dessuten lamper, batteriladere og
siktforbedringsmiddel i utstillingen som tilleggsprodukter. Oppdraget er nå definert og analysert. Det er kjent hvilke produkter kunden vil stille ut og man vet hvordan plakatene fra bilimportøren ser ut, med fargene sort og gult. Utstillingsområdet er målt opp og man vet hva slags oppheng det er i utstillingsområdet. Nå gjenstår det å finne formen på utstillingen og å komme med en ide på til kunden. Følgende spørsmål må stilles:
Hvordan skal utstillingen bygges opp slik at det blir en god komposisjonsier man om flere enheter som danner et hele.?
Hvordan skal volumet i "utstillingsrommet" vi har til disposisjon brukes?
Hva skal brukes i utstillingen som gjør at man får søkelys på temaet og produktene?

Nå bør man ta fatt på penn, papir og egen idébok. Man må ha fokus på selve utstillingen med all den informasjon
man nå sitter inne med. Tegn mange idéskisser, finn varebærere, bakgrunner det materiale, banner, bilde eller lignende som man plasserer bak en utstilling eller gruppe , uansett om det finnes en fast bakvegg eller ikke i utstillingsrommet. og blikkfangkaller man et element i vindusutstillingen som skal trekke til seg oppmerksomhet, fungere som en stoppeffekt og binde utstillingen sammen med valgt tema, sesong eller lignende. og tegn til slutt en
endelig kundeskisse på ideen til utstillingen.

Regn ut materialforbruk og hvor lang tid det er trolig at man kommer til å bruke på både eventuelt forarbeid og
på å lage selve utstillingen på plassen. Forklar ideen til kunden ved et personlig besøk. Forklar samtidig hvorfor
oppdraget foreslås å løses slik man foreslår. Man må også fortelle kunden hva utstillingen vil koste i form av
materiell og tid. Når kunden har akseptert ideen og prisen, avtaler man tid for gjennomføring av
utstillingsoppdraget og hvor lenge utstillingen skal stå. Demontering av utstillingen, når den skal tas ned, må
også drøftes og avklares.

Migrated