Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Stil, trend og tema


Utstillingsdesigneren skal ha kjennskap til stiltrekk fra de viktigste tidsepokene for å kunne lage utstillinger og velge riktig rekvisita tilpasset oppdraget. Det kan være utstillinger av produkter der innholdet er knyttet direkte til ulike epoker eller stiler, det kan være kulisser til en scene, til en museumsutstilling, til stylingeller å style er et engelsk uttrykk som i utstillings- og interiørsammenheng brukes om å arrangere eller komponere et miljø. av rom eller til produktfotografering. I tillegg til å kjenne til ulike stiltrekk må utstillingsdesigneren ha gode kunnskaper om nasjonale og internasjonale trender og også vite hvordan en kontinuerlig holder seg oppdatert på trender. Utstillingsdesigneren må dessuten kunne arbeide med mange forskjellige temaer i utstillingsoppdraget.

Migrated