Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Kompetansemål

Utstillingsarbeid

Eleven skal:
‒ velge rekvisita tilpasset til ulike stilepoker og temaer

Visuell kommunikasjon

Eleven skal:
‒ gjøre rede for nasjonale og internasjonale trender i faget

Migrated