Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Stiltrekk

Noen stiltrekk kan strekke seg over svært lang tid og de kaller vi epoker. Eksempler er antikkener en historisk epoke som stilmessig deles inn i to perioder: Antikkens Hellas og Antikkens Roma., romansk, gotikken, renessansen og barokken. Andre stiltrekk knytter seg til kortere perioder, for eksempel rokokko og empire, og disse periodene kaller vi stiler. Alle epoker og stiler har spesielle kjennetegn eller stiltrekk som skiller dem fra hverandre. Oversikten over de forskjellige kjennetegnene i denne sammenhengen  må nødvendigvis bli forenklet og komprimert. Med stikkord gitt i teksten kan du søke videre kunnskap på nettet. Noen av stikkordene er også enkelt forklart i ordlisten. I tillegg til epokenes og stilenes kjennetegn er en del kjente personer fra de forskjellige tidene nevnt, søk også på dem.


 

Migrated