Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Antikkens Roma

Antikkens Roma regner man tidsmessig ca 100 f.Kr. til ca 400 e. Kr da det romerske imperium, Romerriket ble oppløst. I antikkens Roma var det en brytningstid i forhold til både styreformer og nyvinninger i form av bruk av nye materialer og måter å bygge på. Tiden f.Kr. var Roma en republikk som var styrt av folket med Forum Romanum som folkets arena. Ceasar er et kjent navn fra den tiden. Etter vår tideregnings begynnellse, e.Kr., ble Romerriket et keiserdøme med Augustus som den første keiser. Andre kjente keisere er Konstantin som etter hvert godkjente kristendommen som rikets felles religion på 300-tallet. Romerne er kjent for bygging av akvedukter, romerske bad, basilikaer og amfiteatre. Kamparenaer som Colosseum og tempelet Pantheon (som senere ble kirke)  ble bygget under denne tiden. Romerne utviklet den romerske kapitalskrift, det alfabetet som vi bruker i dag. Pompei i Italia ble begravet av lava ved et vulkanutbrudd det første århundret e.Kr. og ble gravd frem på 1700-tallet. Da var det mulig å se hvordan romerne levde på 100-tallet e.Kr. etter hvert som bygningene ble gravd frem. Mosaikker, klassisk skulptur i marmor og realistiske portrett


Antikkens Roma

Migrated