Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Egypt

Egypter i stilhistorisk sammenheng betegnelsen på en historisk periode som varte i flere tusen år fra ca 3000 – ca 500 f. Kr. er i stilhistorisk sammenheng betegnelsen på en historisk periode som varte i flere tusen år fra ca 3000-ca 500 f. Kr. Grav- og gudekultur, pyramider og faraoer er stikkord for denne epoken. Kjennetegn er sfinkser, mumier, obelisker, hieroglyferer det skriftspråket som ble brukt i det gamle Egypt., papyruser en plante som man lagde papir av i det gamle Egypt. og søyler med kapiteler toppdelen på en søyle dekorert med former fra lotusblomsten og akantusplanten. Tut-anch-amon er en kjent farao etter at man fant hans grav i Kongenes dal i Egypt på 1920-tallet.

Egypt

Migrated