Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Funksjonalisme

Funksjonalisme er navn på en stilart under1920-1940-tallet. Selve ordet funksjonalisme sier at funksjonen var det sentrale i arkitektur og innredning. Le Corbusier (Charles-Edouard Jeanneret) var en sveitsisk arkitekt, byplanlegger og møbeldesigner som man sier er opphavsmannen til funksjonalismen. Hans tanker rundt boende revolusjonerte husbyggingen på 1920 og 1930- tallet. Stolper av armertbetyr at noe er forsterket med et annet materiale for å tåle større belastning betong, bruk av takterrasser, åpne løsninger med minst mulig innvendige vegger og horisontale vindusrekker var noen av tankene Le Corbusier hadde. Funksjon og estetikkEstetikk (fra gresk aisthesis, «sansekunnskap» eller «oppfatning») er et kunstteoretisk begrep som brukes både om «læren om kunnskap som kommer til oss gjennom sansene», og «læren om det vakre og skjønne i kunsten». skulle gå hånd i hånd. Et av hans verk er Villa Savoye i Frankrike. I Tyskland fikk Bauhaus, en design- kunst og arkitekturskole med blant andre kunstnerne Paul Klee og Vasilij Kandinskij, stor betydning for utviklingen av funksjonalismen. Bilen som fremkomstmiddel, kvinnefrigjøring og dansen Charleston er andre stikkord for tiden. Kjente kunstmalere var Pablo Picasso og Georges Braque som utviklet kubismen som kunstform. I Norge ble Oslo Rådhus bygget, Lars Backer tegnet Ekebergrestauranten og Arne Korsmo Villa Stenersen, begge i Oslo.

Migrated