Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Middelalder Gotikk

Gotisk tid kaller man den senere delen av middelalderen. Stilmessig blir stilen ofte kalt spissbuestil, da det mest tydelige kjennetegnet for stilen er den spisse buen i vinduer og portaler. Tidsmessig regner man gotisk tid rundt 1100-1300-tallet e.Kr. med variasjoner rundt om i Europa. Under gotisk tid hadde kirken meget stor makt over folket og det ble bygget mange katedraler med en mektig arkitektur som strebet mot himmelen. Rosevinduene er et kjennetegn fra gotisk tid. Nidarosdomen i Trondheim ble bygget som gotisk katedral på 1300-tallet. Andre kjennetegn fra denne tid er de gotiske skriftene og illuminasjonene som munkene utarbeidet i klostrene. Sagaer med ridderen som redder den vakre piken fra tårnet på slottet, stammer fra denne tid. Kjente navn fra gotikken er Bernard de Clairvaux og maleren Giotto.

Migrated