Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Middelalder Romansk

Romansk tid kaller man første del av middelalderen. Stilmessig blir stilen ofte kalt rundbuestil da det mest markante kjennetegnet for stilen er den runde buen. Tidsmessig regner man romansk tid rundt 1000-tallet e.Kr. med variasjoner rundt om i Europa. Under romansk tid dukker det opp kloster som følge av utbredelsen av kristendommen i Europa. Pilegrimer vandret over hele Europa og det dannet seg byer rundt klostre og kirker. Det ble bygget mange nye kirker i stein med tykke murer og små vinduer. Kjennetegn i kirkene er også krysshvelv og dekorerte portaler. De eldste stavkirkene i Norge stammer fra denne tiden, de ble derimot bygd i tre med ornamenter i tre av draker, fabeldyr og stiliserte ranker. Under romansk tid finner man vikingene i den nordre delen av Europa. Wilhelm Erobreren erobret England ved slaget ved Hastings år 1066. Dette slag og livet før og samtidig med selve slaget, ble visualisert i et 70 meter langt og 50 cm bredt, brodert tapet, Bayeux-tapetet like etter slaget. Tapetet har overlevd mange århundre og vises på et museum i Bayeux i Frankrike.
Middelalder Romansk

Migrated