Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Visuell presentasjon

Illustrasjon: Ingrid Bryne

Etter å ha fått en eller flere ideer til et prosjekt må det presenteres et løsningsforslag for oppdragsgiveren. Utstillingsdesigneren visualiserer ideen ved hjelp av profesjonelle tegninger, 3D modell og farge- og materialkarter en oversikt over de materialer som skal brukes til et oppdrag. Kombineres ofte med et fargekart.. I prosjektbeskrivelsen forklarer vi hvordan ideen skal utføres, og med hvilket resultat. I denne fasen selger designeren inn sitt løsningsforslag. For å få akseptbetyr godkjenning for gjennomføring er det viktig å kunne presentere forslaget på en profesjonell og riktig måte.

 

Når oppdraget er definert og ideen er tenkt ut, skal et løsningsforslag prestenteres for oppdragsgiveren. Det er viktig at ideen og utførelsen av oppdraget er vel gjennomtenkt, vi må kunne svare oppdragsgiver på alle eventuelle spørsmål. Presentasjonen av oppdraget kan inneholde prosjektbeskrivelse, skisser og tegninger, idécollagekaller man en collage som viser oppdragsgiver hva som har gitt inspirasjon til oppdraget og hvilke tanker som ligger bak ideen til løsningsforslaget., fargekartOversikt farger, materialkart, produktkarter en oversikt over de produkter i form av møbler, utstillingssystemer, varebærere eller lignende som skal brukes til et oppdrag. Må ikke forveksles med varer som skal eksponeres i utstillingen., belysningsplan, kostnadsoversikt og framdriftsplan. Oppsettet eller presentasjonsformen avhenger av oppdragets størrelse og art. En enkelt vindusutstilling trenger ikke så stor og innholdsrik presentasjon, men dette er oftest nødvendig når oppdraget er for eksempel en messestand, en butikk eller hele konseptløsninger. Uansett størrelse på presentasjonen bør det være en helhetlig layouter oppbyggingen og plassdisponeringen av tekst og bilder på eksempelvis en plakat, en banner eller på annet todimensjonalt uttrykk. på den. Vi bør lage et skjema som kan brukes til flere oppdrag. Løsningsforslaget kan presenteres muntlig og skriftlig med tegninger eller digitalt med presentasjonsverktøy, for eksempel med PowerPoint på projektor eller skjerm.

Migrated