Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

3D-visualisering

Noen ganger må løsningsforslaget visualiseres og presenteres på en annen måte enn gjennom tegninger på papir. Det kan enten gjøres fysisk med en bygd modell av ulike materialer eller digitalt ved hjelp av et 3D-program. Du visualiserer da løsningsforslaget ved å vise alle tre dimensjoner: høyde, bredde og dybde, i et mindre format og målestokk. På den måten blir det enklere å se for seg det endelige resultatet i riktig format og størrelse.

Modell

En måte å visualisere løsningsforslaget på er å bygge en fysisk modell av KAPA, finer eller andre materialer som kartong eller tykk papp. Du lager et forslag til løsning av oppgaven tredimensjonalt, slik at kunden kan se for seg hvordan resultatet vil bli og se ut i stort format. Bygg modellen etter målene som finnes på plantegningen og opprisset, og velg en målestokk som passer til størrelsen på oppdraget. De vanligste målestokkene er 1 : 20 eller 1 : 50, men til mindre oppdrag kan du bruke 1 : 5 eller 1 : 10. Da blir det en større modell. Bruk pappkniv til å skjære KAPA, kartong eller papp og skjær ut åpninger i veggene som vinduer og dører før du setter sammen veggene og gulvet. Husk å ta høyde for at bunnplaten og en del vegger må forlenges med veggtykkelsen. Lim sammen modellen med RX-lim e.l. Bruk nåler til å holde veggene mens du venter på at limet skal tørke. Må du må ha noen nåler igjen i modellen, bruker du avbitertang til å knipse av hodet på nåla, slik at nåla ikke synes. Modellen kan med fordel males eller kles med folie. Det er mange måter du kan visualisere det som skal være i modellen, for eksempel møbler, gjenstander, displaymateriell, produkter osv. Du kan lage møblene eller annet tredimensjonalt av papp eller annet høvelig materiale, du kan lage det i modell-leire eller et annet formbart materiale, eller du kan lage gjenstandene todimensjonalt med bilder av innholdet limt på kartong. Vær nøye med finishen både på selve modellen og det du velger å sette inne i modellen. Det blir ikke bra med slurvete og lodne overflater når uttrykket skal være rent. Bruk gjerne en tynn stripe kartong som «listverk» der det er behov for å dekke til stygge avslutninger.

 Materiell og verktøy til modellbygging.

   

Modell av messestand på Gave- og interiørmessen i Lillestrøm. Modell laget av Lisa Murtnes.
 

 

Digitale tegneprogram

I et digitalt tegneprogram illustreres og visualiseres løsningsforslaget på en effektiv måte. Her tegner du plantegning og beskriver høyder og annet som har betydning for visualiseringen. Dataprogrammet viser så forslaget tredimensjonalt. Du kan rotere og snu forslaget fra alle hold, slik at både helhet og detaljer kommer godt fram. ArchiCAD og SketchUper et digitalt 3D tegneprogram er to digitale 3D-tegneprogram, men det finnes også en del spesialdesignete tegneprogram tilpasset til spesielle bransjer.

 

Messestand tegnet med digitalt tegneprogram.

ArchiCAD

Tegneprogrammet ArchiCAD er et digitalt verktøy for modellering og presentasjon av tegninger tredimensjonalt. Programmet er internasjonalt med et norsk tillegg. Alle involverte tegninger i en presentasjon henger sammen og blir kontinuerlig oppdatert gjennom alle tegnefasene. Firmaet Graphisoft Norge / Arktis AS tilbyr mange kurs i ArchiCAD, og du kan også laste ned studentversjonen av ArchiCAD gratis på deres hjemmeside. ArchiCAD er et godt tegneprogram for utstillinger og interiør generelt og for messestand og butikkinnredning spesielt.


Spennende løsning av et utstillingsbygg tegnet i ArchiCAD.
Foto TCC exterior Visual Saunders Architecture / Graphisoft Norge
.

 

SketchUp

SketchUp er et digitalt tegneprogram som kan lastes ned gratis fra nettet. Det finnes flere versjoner av programmet avhengig av hva det skal brukes til. Gode opplæringsfilmer blir vist på hjemmesidene.

Form Z

Et annet digitalt tegneprogram er FormZ. Dette brukes mye av arkitekter og designere og blir jevnlig oppgradert. Det digitale tegneprogrammet kan brukes til modellering, visualisering og tegning fra idéskisser til detaljerte 3D-modeller og endelige produksjonstegninger.


NRKs opplevelsesenter er utviklet i tegneprogrammet FormZ av firmaet Expology.
 

Andre 3D-tegneprogram

AutoCADer et digitalt 3D tegneprogram er et digitalt 3D-tegneprogram som er beregnet på byggebransjen, både ved utarbeiding av tegninger til eksteriørbygg og til interiør. Hjemmesiden viser hvilke muligheter programmet har. TurboCADer et digitalt 3D tegneprogram er et annet 3D-tegneprogram spesielt beregnet på arkitekter og mekanisk og industriell design. Mange kjøkkenprodusenter leverer egne digitale tegneprogram. IKEA har et 3D-tegneprogram for gratis nedlasting, IKEA Home Planner, som kan brukes både til kjøkkenplanlegging og innredning av andre rom.

Migrated