Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Belysningsplan

Når vi skal lage en belysningsplan, bruker vi plantegningen som grunnlag. Legg over et gjennomsiktig ark og tegn opp linjene og hovedelementene i grunnplanen. Eller lag en kopi av grunnplanen og tegn direkte på den. Belysningsplanen kan også tegnes i et digitalt tegneprogram. Det er viktig å ta med takkonstruksjonen i rommet eller i utstillingen for å vite hvor de forskjellige lyskildene skal plasseres eller monteres i eller på. Det finnes ulike symboler for å markere belysning av forskjellig slag. Vanligvis markerer vi med et kryss at det er tilknytning til strøm. En trekant med et kryss i vil si at vi markerer et spotlys, to doble streker med et kryss på markerer lysstoffrør, og en sirkel med kryss i og en liten «hale» er et symbol på taklampe. En enkel stikkontakt markerer vi med en strek med en halvsirkel tvers over, og en dobbel stikkontakt med en dobbel halvsirkel tvers over. I de digitale tegneprogrammene kan vi føre belysning inn på skissen og hvor stor effekt lyskilden i rommet har.

Belysningsplan med markering av spotlys på arm og lysrør.

Illustrasjon: Britt-Marie Forsberg Glomsrud

Migrated