Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Fargekart, materialkart og produktkart

Fargekart

Et fargekartvisuell oversikt med fargeprøver som viser hvilke farger som skal brukes til et oppdrag eller et prosjekt, hvor de skal brukes og betegnes med NCS-koder eller produktnavn. Størrelsen på fargeprøvene bør tilpasses mengden bruk av de aktuelle fargene og materialprøvene. Brukes ofte sammen med materialprøver i et Materialkart. skal inneholde fargeprøver av fargevalg til løsningsforslaget. Vi bør avpasse størrelsen på fargeprøvene etter hvor mye de ulike fargene skal brukes i rommet eller utstillingen. Hele, store flater skal ha de største fargeprøvene, mindre effekter og tilleggsfarger skal ha tilsvarende mindre prøver. I mindre oppdrag som vindusutstilling eller liknende kan du plassere fargeprøvene på kundeskissen. Skriv alltid fargenummer ved siden av fargeprøven, enten i NCS-kode eller i annen kode dersom fargen viser til et annet fargesystem. Eller du kan bruke malingsprodusentens egne fargenavn, som viser til et fargekart. Det kan være effektfullt å lage en illustrasjon på fargekartet eller eventuelt et bilde som tar opp fargene eller stemningen vi foreslår. Det er viktig å opprettholde den samme layouten som i presentasjonen ellers, også på fargekartet. Tenk komposisjonsier man om flere enheter som danner et hele. og ryddighet når fargeprøvene skal plasseres på arket. Vi lager et bilde her også. I mindre presentasjoner kan vi presentere fargekart og materialkarter en oversikt over de materialer som skal brukes til et oppdrag. Kombineres ofte med et fargekart. sammen på et ark.

Ha gjerne med en tegning eller en illustrasjon på fargekartet.
Collage laget av Lisbeth Larsen, fargesjef hos Jotun.

 

Materialkart

I likhet med fargekartet skal materialkartet gi et bilde av uttrykket eller stemningen i løsningsforslaget. Vi bruker virkelige materialer unntatt store steiner og tyngre ting. Dem kan vi eventuelt presentere ved siden av presentasjonen eller erstatte med et bilde av selve materialet. Tenk komposisjon, stemning og helhet også her. Marker materialprøvene med tall eller bokstaver og lag en materialoversikt, enten på samme ark om du får plass, eller på et ark ved siden av. I materialoversikten må du skrive inn produktnavn, produsent og leverandør. Bruk samme layout som på den øvrige presentasjonen for å få en helhet. Også her kan du komplettere materialkartet med bilder eller illustrasjoner.


Del av materialkart til en messestand. Laget av Lisa Murtnes.
 

Produktkart

Et produktkart viser hvilke produkter vi har tegnet inn i løsningsforslaget. Med produkter mener vi her de møblene, messe- eller utstillingssystemer, podier og displaymateriell vi har foreslått til oppdraget. Vær oppmerksom på at produkter i denne sammenhengen ikke er det som skal selges fra for eksempel en messestand eller i en vindusutstilling. På et produktkart skal det finnes informasjon om produktnavn, produktmål, produsent og leverandør. Det er viktig å vite hvor vi kan få kjøpt eller bestilt de produktene som blir foreslått. Noen ganger fører vi opp prisene på produktene her, andre ganger fører vi dem opp i kostnadsoversikten. I mindre presentasjoner kan vi kople sammen fargekart, materialkart og produktkart på ett ark til en presentasjon.

Migrated