Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Kompetansemål

Utstillingsarbeid

Eleven skal:
- bruke fagrelaterte digitale verktøy
- visualisere utstillingsarbeid tredimensjonalt i ulike målestokker

 

Visuell kommunikasjon

Eleven skal:
- utarbeide skisser, arbeids- og presentasjonstegninger
- presentere og begrunne ideer og løsningsforslag tilpasset målgruppe, funksjon, estetikk, stil og sammenheng
- presentere prosjektbeskrivelser med og uten digitale verktøy

Migrated