Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Prising og framdrift

Kostnadsoversikt

For at kunden skal vite hvor mye løsningsforslaget til oppdraget vil koste, må du levere en kostnadsoversikt. Du fører opp alle kostnader til materialer og utstyr som skal brukes, og beregner en pris for tiden du ser for seg å måtte bruke på oppdraget. Alle kostnader bør være med i et prisoverslag eller i en kostnadsoversikt, også eventuelle forsikringer, kjøreutgifter, transportkostnader, leiekostnader eller andre kostnader som hører inn under oppdraget. Det er viktig at kunden får en så reell pris som mulig å forholde seg til ved vurderingen av forslaget. Når du har fått akseptbetyr godkjenning for prisen, er det viktig at du har kontroll med utgiftene hele tiden under utstillingsprosessen. Kunden skal ikke få noen overraskelse når oppdraget står klart. Finner du ut under arbeidsoppgavene at noe blir dyrere enn ventet, må du ta kontakt med kunden og fortelle dette. Det er viktig å ha en løpende dialog med kunden under hele prosessen.

Framdriftsplan

En framdriftsplan er nødvendig for å være sikker på at du blir ferdig med oppdraget innen den avtalte tiden. En framdriftsplan beskriver tiden fram mot ferdigstilling av oppdraget og når forskjellige arbeidsoppgaver eller delmål skal være utført. Flere samarbeidspartnere kan være involvert i det samme utstillingsprosjektet, så det er viktig at både de og oppdragsgiver får en oversikt over når ting skal skje fram til ferdigstilling. En framdriftsplan kan i tillegg være en forsikring om at du bruker den tiden du har stipulert å bruke på oppdraget. Før en loggkaller man en type dagbok hvor man fører inn hva man har gjort til forskjellige tidspunkter og hvor mye tid man bruker på det gjeldende oppdraget. i tillegg for å holde kontroll med tidsbruken. Da er tiden du bruker på oppdraget, også dokumentert i ettertid. En framdriftsplan kan lages på mange måter: i en vanlig kalender eller almanakk, eller du kan lage et digitalt skjema ved for eksempel å bruke Microsoft Office Excel eller andre tilsvarende program. Det viktigste er at du selv har kontroll på at du blir ferdig med oppdraget til rett tid.

Migrated