Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Prosjektbeskrivelse

En prosjektbeskrivelse beskriver prosjektet eller oppdragets ytre rammer og sier noe om hvordan oppdraget skal gjennomføres med tanke på tid og det praktiske. Prosjektbeskrivelsen er viktig som arbeidsdokument både når det gjelder planleggingen av et prosjekt eller oppdrag, men også som dokumentasjon etter utført arbeid. En prosjektbeskrivelse skal uttrykkes i framtidsform, for eksempel «Utstillingsområdet vil [eller skal] være godt opplyst med ...» Bruk samme layouter oppbyggingen og plassdisponeringen av tekst og bilder på eksempelvis en plakat, en banner eller på annet todimensjonalt uttrykk., skrift og helhetlige uttrykk på prosjektbeskrivelsen som på resten av presentasjonen.


Prosjektbeskrivelsen skal inneholde

  • hva prosjektet eller oppdraget består av
  • hvem målgruppen er
  • hva som skal gjøres ifølge oppdraget og ideen
  • hvordan det skal gjennomføres
  • hvem som skal gjøre det
  • eventuelt når det skal gjøres (kan også beskrives i framdriftsplanen)
     

Idécollage

Ved å lage en collage kan vi vise oppdragsgiver hva som har gitt inspirasjon, og hvilke tanker som ligger bak ideen til løsningsforslaget. Det kan gjøres som en bildecollage med bilder som viser helhetstanken bak ideen, og hvilke farger, motiv, mønstre og materialer som har gitt inspirasjon til det vi foreslår.


En collage som viser hvor inspirasjonen til løsningsforslaget kommer fra. 

Collage laget av Marthe Kulseth.

Migrated