Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Skisser og tegninger

Noen mennesker har evnen til å se for seg i bilder det de tenker på. Andre har vansker med å kunne forestille seg hvordan noe kan bli før det står framfor dem. Skal vi kunne fortelle oppdragsgiveren om en idé, må vi kunne tegne den slik at oppdragsgiver forstår hva vi mener. Det er enklest for oppdragsgiveren å se hvordan det ferdige resultatet kan bli, på en tredimensjonal tegning. Tegningen eller skissen skal vise hvordan utstillingen kan bli i det rommet eller vinduet som utstillingen er tenkt oppsatt i. En plantegning er viktig for forståelsen av hvordan utstillingsrommet skal disponeres, at vi vet at alt faktisk får plass. Et opprisser en tegning som viser veggene i rommet i høydeformat. er ofte nødvendig for å kunne måle og se høyder, og en arbeidstegning er nødvendig hvis vi konstruerer noe som skal bygges eller lages. Skisser, arbeids- og presentasjonstegninger blir tegnet i målestokk. Det vil si at vi må bruke en reduksjonsstav for å kunne gjøre om virkelige mål til mål på tegningen.

Migrated