Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Oppriss

Et opprisser en tegning som viser veggene i rommet i høydeformat. er en tegning som viser veggene i rommet i høydeformat. Her må vi også tegne med vanlig linjal eller reduksjonsstav for å kunne måle høydene på tegningen. Marker med mål og målenhet ved siden av det tegnede opprisset. Målestokk er forholdet mellom en avstand på tegningen og tilsvarende avstand i virkeligheten. For eksempel er målestokken 1 : 20 forminsket tjue ganger i forhold til virkelige mål. Det finnes en spesiell type linjal for dette formålet. Den kalles reduksjonsstav. Ofte markerer vi på plantegningen hvor opprisset er tatt fra, slik at oppdragsgiver kan orientere seg, for eksempel Oppriss AA, BB, CC osv. Møblene tegner vi slik vi ser dem – rett fram, ikke i perspektiv – slik at de kan måles. Opprisset kan også fargelegges.


Oppriss kan også fargelegges. Marker gjerne på plantegningen hvor vi ser opprisset fra.

Illustrasjon: Maria Emilie Gillebo Hotvedt

Migrated