Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Plantegning

En plantegning er en tegning som viser hvordan rommet ser ut ovenfra når taket er fjernet. Vi ser da vegger, dører og innredning som om vi skulle vært i et fly over bygget. Plantegningen skal tegnes med linjal, og den skal tegnes nøyaktig i målestokk. Hvilken målestokk vi velger, avhenger av hvor stort ark vi har til disposisjon, eller hvor detaljert vi ønsker at plantegningen skal være. De vanligste målestokkene når det gjelder utstillinger, er 1 : 50, 1 : 20 eller 1 : 10. Ved hjelp av målestokk kan vi måle på tegningen hvor stort alt er i forhold til rommet og innholdet i rommet. Vi bør markere mål og målenheter på tegningen. Det gjør vi utenfor plantegningen, ikke inni det tegnede rommet, men på samme ark. Møbler, utstillingssystemer, gjenstander osv. bør markeres med en bokstav eller et tall og forklares utenfor tegningen, på det samme arket. Vi kan tegne en plantegning i stående eller liggende format. Det vanligste er at vi tegner åpningen eller inngangen til rommet som om vi selv er på vei inn der. Ved å fargelegge plantegningen kan oppdragsgiveren få et inntrykk av fargefordelingen i rommet. Marker i en rute nederst i høyre hjørne eller i et langsgående felt hvis det er stående format, hva plantegningen forestiller, hva slags målestokk det er, datoen for tegningen pluss signatur. For å ramme inn plantegningen kan vi tegne en tynn strek 1 cm fra kanten rundt hele arket. På denne plantegning ser vi utstillingsrommet ovenfra. I en egen rute ved siden av tegningen føres de forskjellige elementene i rommet opp:

Illustrasjon: Lisa Murtnes

 

Det er også mulig å skrive rett på tegningen hva de forskjellige elementene er:

Illustrasjon: Britt-Marie Forsberg Glomsrud

 

Plantegningen kan med fordel fargelegges.

Illustrasjon: Elevarbeider fra Mysen videregående skole

 

Migrated